شرایط قرارداد سلف (پیش فروش کالا) با قیمت قطعی :

    1- طرفین قرارداد:
این قرارداد بین شرکت لوازم خانگی اسنوا و مشتری هر شخص حقیقی و حقوقی که با مطالعه شرایط این قرارداد نسبت به ثبت نام وپرداخت وجه اقدام می کند که این اقدام به منزله قبول شرایط و امضاء این قرارداد است.


    2-  موضوع قرارداد :
عبارتست از پیش فروش محصولات لوازم خانگی با قیمت قطعی به مشتری بر اساس جدول مشخصات و قیمت کالا که جزء لاینفک این قرارداد است .


    3-   قیمت و شرایط پرداخت :
قیمت قطعی لوازم خانگی موضوع این قرارداد مطابق با جدول مشخصات و قیمت کالا میباشد که بصورت پرداخت اینترنتی بایستی به حساب شرکت واریز گردد (مشخصات حساب بانکی شرکت در صفحه پرداخت نهایی قیمت کالاقابل رویت است ) واریز وجوه به حساب اشخاص و یا نمایندگی قابل قبول نبوده و موکداً خودداری شود ، شرکت در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد .


    4-   در صورت عدم واریز وجه به صورت کامل ، قرارداد غیر فعال میشود چنانچه در هر زمان از فرآیند خرید مشخص شود که وجه به حساب واریز نشده است شرکت میتواند از اجرای فرآیند خرید جلوگیری کند.


    5-   زمان تحویل کالا مطابق با جدول مشخصات وقیمت کالا است که پس از واریز کامل وجه کالا انجام می پذیرد ، مکان تحویل به آدرس اعلامی خریدار در این سایت در ایران میباشد، تحویل رایگان صرفاً در آدرس معرفی شده در این قرارداد امکان پذیر است ، در صورت تغییر آدرس و یا درخواست به تحویل در محل دیگر هرینه نقل و انتقال به عهده مشتری است .


    6-   به مبلغ واریزی توسط مشتری در دوره انتظار برای تحویل کالا معادل 2 درصد ماهیانه بعنوان تخفیف بر اساس قیمت کالا مطابق جدول مشخصات قیمت و کالا تعلق میگیرد که برابر سر رسید انتخابی در هنگام ثبت سفارش محاسبه و به عنوان تخفیف در ابتدای پرداخت لحاظ خواهد شد.


    7-   چنانچه کالا در موعد مقرر اعلامی تحویل نگردد برای مدت تاخیر 18 درصد سالیانه بعلاوه 7 درصد سود به نسبت مدت تاخیر ، به صورت روز شمار بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد به مبلغ پرداختی تعلق میگیرد ، لذا هیچگونه وجه دیگری تحت عنوان عدم النفع ، خسارت و یا موارد مشابه به مشتری تعلق نمیگیرد و قابل مطالبه نمیباشد.


    8- چنانچه در موعد تحویل بنا به دلایلی تحویل نوع دقیق کالا پیش فروش شده وجود نداشته باشد شرکت میتواند پس از توافق با خریدار از همان محصول با مشخصات دیگر جایگزین کالای پیش فروش شده نماید ، بدیهی است مابه التفاوت قیمت محاسبه خواهد شد.


    9-   کالای مورد معامله گارانتی بوده و در دوره گارانتی قید شده در کارت گارانتی طبق ضوابط و شرایط ابلاغ شده شرکت در چهار چوب قوانین و مقررات جاری خواهد بود و مشتری ملزم به رعایت مفاد کارت گارانتی میباشد .


    10-  شرکت ، طبق ضوایط داخلی و در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده کالا و با خدمات پس از فروش طبق روال معمول عرضه خواهد نمود ، صورت حساب خدمات مذبور مطابق تعرفه اعلامی شرکت از طرف خریدار قابل پرداخت خواهد بود .


    11-  خریدار میتواند تا 60 روز پس از ثبت نام نهایی کالا نسبت به اعلام انصراف از خرید به صورت کتبی اقدام نماید ، در این صورت شرکت ظرف 45روز از تاریخ وصول انصراف نسبت به استرداد وجوه دریافتی بعلاوه 7 درصد کارمزد انصراف اقدام خواهد نمود، بدیهی است چنانچه مشتری در 30 روز اول پس از ثبت نام نهایی انصراف خود را اعلام نماید هیچگونه سود و کارمزدی به ایشان تعلق نخواهد گرفت.


    12- تاثیرفورس ماژور بر مفاد این قرارداد مورد قبول واقع شده است چنانچه به دلیل شرایط مذکور از جمله محدودیت های ذاتی تولید و سایر مصادیق فورس ماژور شرکت قادر به تولید و تحویل کالا پیش فروش شده نباشد شرکت حق دارد متناسب با برنامه های تولیدی که میسر است سایر محصولات خود را جایگزین معرفی نماید ، چنانچه مورد موافقت خریدار نباشد وجه پرداختی به همراه کارمزد انصراف مطابق بند 11به خریدار مسترد میگردد.


    13-  تمامی تماس ها ، پیامک ها ، مکاتبات با مشتری بر اساس آدرس پستی ، شماره تماس اعلام شده توسط خریدار در این سایت انجام میگیرد ، هر مکاتبه ای از طرف شرکت با نشانی مشتری به وسیله پست سفارشی ارسال شود بمنزله ابلاغ به خریدار بوده و رافع مسئولیت شرکت است .


    14-  مشتری تایید و اعلام مینماید که مشخصات اعلامی مندرج در این قرارداد با مشخصات شناسنامه ای وی کاملاً منطبق میباشد در صورت بروز هرگونه اشتباه کلیه مسئولیت ها از قبیل پرداخت هزینه های رفع اشتباه و در صورت لزوم پیگیری و سیر مراحل اداری و قضایی برای رفع اشتباه و اصلاح مشخصات و تاخیر ناشی از آن به عهده خریدار میباشد .


    15-  مشتری تایید و اعلام مینماید که چنانچه مشخصات اعلامی با مشخصات هویتی ، شناسنامه ای وی به هر دلیل انطباق نداشته باشد و به تشخیص شرکت مشخص گردد که ثبت نام مشارالیه به واسطه درج عمدی یا سهوی مشخصات هویتی به صورت غیر واقعی از نامبرده ثبت نام بعمل آمده است قرارداد منعقده فی مابین باطل و بی اثر بوده و شرکت صرفاً ملزم است ظرف مدت ده روز پس از درخواست کتبی متقاضی در صورت واریز وجه نسبت به استرداد وجه دریافتی ( بدون تعلق خسارت و یا سود و کارمزد و ...) به وی اقدام کند ، مشتری هم چنین اقرار و اعلام می دارد که حق طرح هرگونه ادعایی ، اعم از حقوقی و کیفری در این خصوص از خود سلب و ساقط نمود.


    16-  شرکت مجاز است در صورت تکمیل ظرفیت نسبت به قطع ثبت نام اقدام نماید .


    17-  قانون حاکم بر قرارداد قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و محل عقد قراردادواقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان می باشد.


    18-  اسقاط کافه خیارات خصوصاخیار غبن و تدلیس از طرفین بعمل امد.